Södertuna bygdegård uppfördes 1919 och fungerade då som barnhem.

1948 började den användas som samlingslokal av olika föreningar och 1958 bildades Södertuna bygdegårdsförening.

1992 totalrenoverades huset och har idag moderna och trevliga lokaler som lämpar sig för olika sammankonster.

2018 renoverades värmesystem, belysning och ytskikt.

Idag hyrs lokalerna ut till dem som vill och det ordnas också olika arrangemang i bygdegårdsföreningens regi som t.ex. hantverksdag, blomskottsauktion, föreläsningar och dyl.