Fester avslutas senast kl. 01:00 på natten. Vid 01:15 kontrollerar föreningens driftansvarig att alla lämnat lokalen och att ingen brandrisk föreligger.

Innan hemgång kontrollerar hyresgäst att inga energikällor står på samt att inga vätskor är utspillda på parkettgolv eller bord. Städning får inte ske nattetid, lokalen låses omsorgsfullt vid hemgång. Inga personer får sova kvar i lokalen i samband med fest. Lokalerna är rökfria, rökning får endast ske på gården. Urinering får endast ske på toaletter, inte i trädgård eller rabatter. Gårdens framsida får användas fritt av hyresgäst, vid behov av halkbekämpning finns sandbehållare vid entre, ansvar vid halkolycka åligger hyresgäst.

Spik, skruv, häftklammer, tape eller liknande får ej användas på fastighet eller möbler. Undertaksplattor får inte vidröras, krokar finns för upphängning av lättare utsmyckning. Rökmaskin får inte användas. Stearinljus får användas men aldrig lämnas oövervakade. Fotogenlampor eller brandfarliga vätskor får inte tas med eller användas i lokalen. Utbrunna ljus/cigarettfimpar får inte slängas i sopsäckar och lämnas i lokalen över natten. Brandskyddsutrusting såsom brandsläckare och brandfilt finns tillgängligt och skall användas vid brandfara. Nödutgångar får ej blockeras. Vid behov utförs genomgång av brandskyddet i samband med nyckelkvittering.

Hyrestagaren ombesörjer städning själv eller via städfirma, soporna tas med. Om ytterskor används inomhus ska våttorkning av golven utföras efter aktiviteten. Toaletter, WC-stolar, speglar, kaffebryggare, spishäll, köksbänkar, rengöres ordentligt. Meddela alltid  om något gått sönder så behöver inte nästa hyresgäst vara utan porslin eller någon annan funktion som normalt tillhandahålls av föreningen.

Om hyresgäst bryter avtal vad gäller hyrestider eller orsakar störning, skador eller behov av extra arbetsinsatser från föreningen kommer ersättning krävas om minst 800 kr per timme.

Bygdegården hyrs endast ut åt personer över 18 år och hyrestagaren skall vara närvarande vid evenemanget. Hyrestagaren har fullt ersättningsansvar vid onormalt slitage eller skadegörelse. I samband med nyckelretur kontrolleras städning av lokal, dess utrustning.